Halka Gulabi Thada Vastra Avam Gehra Leela Pichoda Avem Paag, Karn Phool Avem Shree Mastak Par Moti Ke Mor Shikha , Sone Ki Lumak Avem Suneri Aavaran Jyada Avam Do Maala Peeli