Halka Laal Thada Vastra, Pannai Gherdar Vaagha Pajama Paag Angocha Ruperi Kinari Ka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ka Gol Turra, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Do Ek Peeli Va Ek Gulab Ki.