Laal Thada Vastra, Kesari Khontdaar Vaagha Pajama Kule, Aasmnai Kinari Moje, Kano Mein Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Par Sone Ki Mor Shikha, Aavaran Halka Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed.