Aasmani Thada Vastra, Kesari Khoontdar Vaagha Pajama, Kule Pannai Moje,Kano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Paanch Pankho Va Moti Ki Mor Chandrika, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Peeli, Sone Moti Ki Choti.