Halka Gulabi Thada Vastra Va Halka Gulabi Gher, Pajama, Angocha, Paag Ruperi Kinari Ka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Panna Ka Gol Turra, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Gulab Ki.