Chandani Thada Vastra Aur Malkaanch Tipara Ka Shrungar, Gulabi Moti Ka Aur Phool Ka Tipara, Mayurakrut Kundal, Avem Sone Moti Ke Aavaran, Do Maala Peeli Aur Ek Safed