Mela Sinduri Thada Vastra Avam Firozi Pichoda Va Paag, Karnphool Avam Shree Mastak Par Suneri Moti Ka Naagfani Ka Katara Avam Aavaran Jyada Suneri Suneri Va Moti Ke, Do Maala Safed