Sabhi Vastra Ruperi Jari Ke, Kano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ka Katara, Aavaran Halka Sone Moti Manek Ke, Maala Ek Safed, Laal Moje Va Kinari. Ruperi Ghata