Firozi Thada Vastra, Ruperi Jari Ka Khoontdar Vaagha Pajama, Suneri Jari Ke Moje, Kaano Mein Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Ruperi Topi Va Mukut, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Chandan Ki.