Gulabi Thada Va Hari Ruperi Jari Ka Khoontdar Vaagha Pajama Paag Ruperi Kinari Ka, Kano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Mor Sheekha, Aavaran Bhari Sone Moti Manek Ke, Maala Do, Ek Safed Va Duseri Laal