Kesariya Dhoti Uparana Paag Ruperi Kinari Ka, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Mor Sheekha Aur Aamli, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Ek Safed.