Hara Thada Vastra Avam Laal Mein Peela Chaufuli Ruperi Kinari Ka Pajama Angocha Va Pheta, Do Do Karnphool, Shri Mastak Par Suneri Moti Ki Mor Sheekha Va Do Gwal Paag, Aavaran Jyada Suneri Va Thode Moti Ke Avam Maal Ek Peeli