Laal Thada Vastra Avem Anguri Hara Lahariya Ki Paag Va Pichoda Ruperi Kinari Ka, Kaan Mein Ek Ek Gutti Va Shri Mastak Par Ruperi Loom, Turra Avem Aavaran Sone Ke Jyada Ek Maala Moti Ki Hemal Ki Avam Ek Maala Safed Phool Ki