Megh Shyam Thada Vastra, Laal Mein Sunheri Chaape Ka Khoontdar Vaagha Pajama Paag Suneri Moje Ruperi Kinari, Kaano Mein Teen Gutti, Shree Mastak Par Sone Moti Ki Kilangi Va Kirit, Aavaran Halka Sone Moti Panna Manek Ke, Maala Ek Safed.