Gulabi Pardhani Aur Paag Suneri Kinari, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Mor Chandrika, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Ek Safed Maala Va Ek Kamal Ki.