Rani Rang Ka Thada Vastra, Pannai Hara Gherdar Pajama Va Paag, Kaano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Mor Chandrika, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Do, Ek Safed Va Gulab Ki, Dusari Gulab Ki.