Laal Thada Vastra Avam Peela Pichoda Va Paag, Do Karn Phool, Do Haar Done Ke, Avem Safed Moti Ka Shringar, Aavaran Jyada Avam Do Maala Safed, Shree Mastak Pe Mor Pankh