Sabhi Vastra Khasni Rang Ke, Suneri Kinari, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Kilangi, Aavaran Halka Sone Ke, Maala Ek Peeli Va Ek Safed Hemal Ki.