Megh Shyaam Thada Vastra, Pannai Suneri Jari Ka Khoontdar Vaagha Pajama, Moje Paag Suneri Kinari, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ke Mor Sheekha, Aavaran Halka, Maala Ek Safed.