Kesariya Pichoda Aur Feta Ruperi Kinari Ka, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Mor Shikha, Gale Mein Aavaran Sone Moti Panna Ke, Ek Safed Maala Aur Ek Maala Kamal Ki.