Megh Shyam Thada Vastra Avam Laal Peeli Chunari Ka Pichoda Va Paag Suneri Kinari Ka, Kaan Mein Ek EK Gutti, Shri Mastak Par Moti Panna Ki Mor Shikha Avam Aavaran Suneri Moti Panna Ke, Maala Do, Peeli Safed.