Laal Thada Vastra Avam Safed Hara Lahariya Ka Pichoda Va Paag, Karn Phool, Shree Mastak Par Suneri Va Panna Ki Mor Shikha Avam Aavaran Suneri Moti Manek Panna Ke Avam Do Maal, Ek Peeli Ek Safed Hari.