Pannai Thada Vastra, Laal Mein Suneri Chape Ka Gherdar Vaagha Pajama, Sua Pankhi Moje, Suthiya Paag, Shri Mastak Par Resham Va Moti Ka Laal Katara, Kano Mein Gutti, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Ek Peeli.