Sua Pankhi Thada Vastra, Rani Color Ka Gher Pajama Paag Va Angocha Ruperi Kinari Ka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Suneri Turra, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do, Ek Peeli Gulab Ki Va Ek Gulab Ki.