Safed Thada Vastra Avam Chakdar Vaagha Pajama Va Kule Suneri Kinari Ka, Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Teen Morpankh Ki Jod, Choti Va Aavaran Sone, Moti Aur Panna ke, Maala Ek Safed.