Shree Mahalaxmiji – Aarti.

Laxmi ji ki Aarti  –


Om Jai Laxmi Mata, Maiya Jai Laxmi Mata,
Tumko nis din sevat, Hari, Vishnu Data
Om Jai Laxmi Mata

Uma Rama Brahmaani, Tum ho Jag Mata,
Maiya, Tum ho Jag Mata,
Surya ChanraMa dhyaavat, Naarad Rishi gaata.
Om Jai Laxmi Mata.
Durga Roop Niranjani, Sukh Sampati Data,
Maiya Sukh Sampati Data
Jo koyee tumko dhyaataa, Ridhee Sidhee dhan paataa
Om Jai Laxmi Mata.

Tum patal nivasini , Tum he Shubh daata,
Maiya ,Tum he Shubh daata,
karam prabhav prakashini, Bhavnidhi ki trata
Om Jai Laxmi Mata.

Jis ghar mein tu rehtee, sab sud guna aataa,
Maiya sab sud guna aataa,
Sab sambhav ho jata , Man naheen ghabraataa.
Om Jai Laxmi Mata.

Tum bin Yagya na hote, Vastra na koi paata,
Maiya Vastra na koi paata
khan – paan ka vaibhav , sab Tum se aata,
Om Jai Laxmi Mata.

Shubh – Gun Mandir sunder, Kshirodadhi jaata,
Maiya Kshirodadhi jaata
Ratna Chaturdash Tum bin , koi nahi paata,
Om Jai Laxmi Mata.

Mahalaxmiji ki Aarati jo koi jan gaata,
Maiya jo koi Jan gaata,
Ur anand samata . Paap utar jaata,
Om Jai Laxmi Mata.